La família - Ahir

By | 22:53
MEMÒRIES DE CAN BELLSOLELL

Document manuscrit sobre les incidències del mas de la família Bellsolell, als afores d'Arenys de Munt, que actualment es conserva a l'Arxiu Històric Fidel Fita, d'Arenys de Munt. Comprèn de l'any 1666 al 1838, ja que una part en va ser destruïda durant la Guerra Civil.
La major part d'informació que conté està referida a l'activat pròpia del mas, així com a la meteorologia. Són escasses les anotacions referides a les relacions familiars, tot i que hi ha notícia dels casaments i de la descendència. Al text hi estan datades diverses desgràcies viscudes al mas, a causa dels temporals. La majoria d'elles van passar a la tardor, tal com avui estem acostumats a veure al Maresme.
Els Bellsolell estaven integrats en l'anomenada "pagesia benestant", o burgesia rural. Aquest sector de la pagesia catalana va acaparar la iniciativa social i econòmica del camp català a l'època moderna. Era fruit d'un procés de diferenciació social pagesa, conseqüència de la crisi de la baixa edat mitjana.Les memòries de la família ens permeten conèixer-la generació rere generació. L'Anton Bellsolell (1736-1820) és un dels membres de la nissaga dels Bellsolell de qui ens dóna notícia la documentació. Durant gairebé mig segle, Anton Bellsolell va governar el mas familiar, des de la mort del seu pare, Josep Bellsolell, el 1771, fins al 1818. Aquell any, amb 82 anys d'edat, va passar les responsabilitats de l'administració al seu fill i hereu, Martí, de 61. Aquest fill seria l'últim membre de la dinastia que va continuar el diari que s'havia anat seguint durant moltes generacions, perquè el seu fill ¿Ramon- ja no va escriure més...
Les anotacions al diari que fa Anton Bellsolell reflecteixen els esdeveniments que coneixem com els "rebomboris del pa" de Vic i Barcelona, però també les noves que arriben sobre la Revolució Francesa, els trasbalsos de la Guerra Gran (1793-1795) contra la revolució, i la Guerra del Francès.
Entrada més recent Entrada més antiga Inici